Υπηρεσίες Διαδικτύου (MS Edge & MS Outlook 2019)

Στο μάθημα "Υπηρεσίες Διαδικτύου" θα διδαχθείτε τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού MS Office Outlook το οποίο χρησιμοποιείται για την δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων και του Internet explorer για την προβολή σελίδων στο διαδίκτυο και την αναζήτηση πληροφοριών μέσω των μηχανών αναζήτησης. 

Το μάθημα αυτό αποτελείται από έξι (6) ενότητες:

  1. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  2. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ
  3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ & MS OUTLOOK
  5. MICROSOFT OUTLOOK II
  6. MICROSOFT OUTLOOK III