Φόρμα Επικοινωνίας

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε;

Χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας; Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας ή στείλτε email εδώ

Με την υποβολή της παρούσας φόρμας επικοινωνίας δηλώνω ρητώς ότι ενημερώθηκα πλήρως ως προς το ότι γνωστοποιώ στην εταιρεία ACTA προσωπικά μου δεδομένα με την εισαγωγή των αιτουμένων προσωπικών πληροφοριών στις αντίστοιχες φόρμες για τις παρεχόμενες πιστοποιήσεις. Οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται είναι το Ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. H εταιρεία ACTA είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679) με τα κάτωθι στοιχεία:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων ACTA

Εταιρεία: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Εγνατίας 1 T.K 54630
  • Τηλ.: 2310-510870
  • Fax: 2310-510871
  • email: info@acta.edu.gr

ΑΘΗΝΑ

  • Βασ. Σοφίας 48 T.K 11528
  • Τηλ.: 210-7239770
  • Fax: 210-7239777
  • email: info@acta.edu.gr

Η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων μου βασίζεται στη συγκατάθεσή μου την οποία ενημερώθηκα ότι έχω δικαίωμα να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Τα εν λόγω δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη διευκόλυνση της ενημέρωσής μου από την εταιρεία. Τα δεδομένα μου δεν θα διαβιβαστούν εκτός της Ε.Ε Ε και δεν έχουν αποδέκτες εκτός της εταιρείας. Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση του σκοπού επεξεργασίας ή μέχρι την άρση της συγκατατάθεσής μου για την επεξεργασία.

Έλαβα γνώση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την άσκηση των δικαιωμάτων μου ως υποκειμένου: δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων που με αφορούν, το δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στις ως άνω διευθύνσεις της Εταιρείας ACTA ΑΕ. Επίσης, έλαβα γνώση ότι για τυχόν καταγγελία έχω το δικαίωμα να απευθυνθώ στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστότοπου: www.dpa.gr.