Διαδραστική Τάξη Πληροφορικής & Η/Υ

Στην Διαδραστική Τάξη  μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με άλλους εγγεγραμένους χρήστες του μαθήματος αυτού (εκπαιδευόμενους ή εκπαιδευτές). Μπορείτε δηλαδή να συνομιλήσετε απευθείας με έναν ή πολλούς (chat), να ρωτήσετε-απαντήσετε στο forum ή να μπείτε στην εικονική αίθουσα για οπτικοακουστική επαφή με κάποιον η κάποιους χρήστες.