Ερωτηματολόγια Ανατροφοδότησης Πληροφορικής και Η/Υ

Σε αυτό το σημείο καλείσθε να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την εμπειρία σας από την επαφή σας με τα μαθήματα της Πληροφορικής που παρακολουθήσατε. Μέσα από αυτό μας βοηθάτε να κατανοήσουμε καλύτερα πως σας φάνηκε η όλη επαφή σας με το μάθημα και να καταγράψουμε το συνολικό επίπεδο ικανοποίησής σας, με στόχο την συνεχή βελτιστοποίηση των ψηφιακών μας μαθημάτων.