Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας

Το παρόν μάθημα αποτελεί σημαντικό εφόδιο στα χέρια κάθε υπαλλήλου που επιθυμεί να αποκτήσει (ή να εμπλουτίσει) ξενόγλωσσες δεξιότητες στο χώρο των τουριστικών επαγγελμάτων και όχι μόνο.  Σε αυτό, ο εκπαιδευόμενος θα μάθει όλες τις απαραίτητες έννοιες και ορισμούς που διέπουν τον χώρο εργασίας τόσο σε σχέση με τους συναδέλφους όσο και με τους πελάτες, μέσα σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον. Το ψηφιακό περιεχόμενο του μαθήματος αυτού παρουσιάζεται με μικτό τρόπο στα Ελληνικά και Αγγλικά.
Το μάθημα αποτελείται από τέσσερις (4) Ενότητες:

1. Ας γνωριστούμε
2. Office equipment
3. Ασφάλεια και υγεία
4. Βιογραφικό Σημείωμα (CV)

Υποστηρικτικό Υλικό:
  1 - ΕΠΕΠ, EQF, EPC
  2 - Business card
  4 - Διαπολιτισμικότητα - Διακηρύξεις