Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Η περίοδος που περνούμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όλους. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί αλλάζουν συνήθειες και καλούνται να προσαρμοστούν στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, είτε σύγχρονη (μαθητές και εκπαιδευτικοί συνομιλούν ζωντανά) είτε ασύγχρονη (οι εκπαιδευτικοί στέλνουν υλικό στους μαθητές, που το επεξεργάζονται σε δεύτερο χρόνο).

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η διδασκαλία πιο εύκολα, οι εκπαιδευτικοί έχουν στην διάθεσή τους μια μεγάλη πληθώρα ψηφιακών εργαλείων, για να κάνουν την ζωή τους πιο εύκολη. 

Το Μάθημα απαρτίζεται από επτά (7) ενότητες:

1. ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

2. Οφέλη Αξιοποίησης Ψηφιακών Εκπαιδευτικών Εργαλείων

3. Βασικές Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ & Διαδικτύου

4. POWERPOINT / WORD - Βασικές Λειτουργίες - Περιβάλλον

5. Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία σε Δια Ζώσης Μαθήματα - Κριτήρια Επιλογής 

6. Εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευση - E-Learning

7. Σύννεφα Κειμένου και Χρονογραμμές - Εργαλεία Επεξεργασίας Εικόνων και Βίντεο