Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου

Το πρόγραμμα υπάλληλου τουριστικού γραφείου έχει σκοπό να παρουσιάσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που οφείλει να έχει ένας υπάλληλος τουριστικού γραφείου, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει, αξιοποιώντας τις γνώσεις και δεξιότητες, στην πράξη.

Γιατί να το επιλέξεις;

 Οι υποψήφιοι υπάλληλοι τουριστικών γραφείων θα μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα υπάλληλου τουριστικού γραφείου, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκομίσουν από το εν λόγω πρόγραμμα. Θα μπορούν να διαχειριστούν τον σχεδιασμό και οργάνωση ενός τουριστικού προϊόντος ή πακέτου. Θα γνωρίζουν για τις τεχνικές πωλήσεων και τα διάφορα τουριστικά προϊόντα. Ακόμη, θα μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες προώθησης και πώλησης ενός τουριστικού προϊόντος. Τέλος, θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα τμήματα και λειτουργίες ενός τουριστικού γραφείου.