Οροφοκόμος

Στην εύρυθμη λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό η καθαριότητα και η γενικότερη εικόνα των κοινόχρηστων χώρων και των δωματίων. Οι σύγχρονοι πελάτες έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις καθώς ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός, γι’ αυτόν τον λόγο υπάρχει το τμήμα της οροφοκομίας (housekeeping) που διατηρεί και συντηρεί την καλή εικόνα των χώρων του ξενοδοχείου. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του τμήματος ακολουθούνται συγκεκριμένες τακτικές και κανόνες.

Γιατί να το επιλέξεις;

Με την παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα εισχωρήσουν τόσο σε τουριστικές έννοιες όσο και στους όρους της οροφοκομίας. Ακόμη, θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του τμήματος ορόφων λειτουργώντας αποτελεσματικά και επαγγελματικά. Τέλος, θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας σε επαγγελματικό επίπεδο.