Λινοθηκάριος

Η λινοθήκη αποτελεί υπο – τμήμα του τμήματος ορόφων σε ένα ξενοδοχείο. Στη λινοθήκη ανήκει και το τμήμα του πλυντηρίου (Laundry). Μία από της βασικές αρμοδιότητες του τμήματος είναι η διαχείριση των λινών ολόκληρης της ξενοδοχειακής μονάδας συμπεριλαμβανομένων και των πελατών. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι της λινοθήκης εφοδιάζουν με λινά τόσο τα δωμάτια όσο και τα επισιτιστικά τμήματα αλλά και τα επιδιορθώνουν. Ακόμη, είναι υπεύθυνοι για την απογραφή των λινών αλλά και για τις στολές του προσωπικού.

Γιατί να το επιλέξεις;

Με την παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν τις έννοιες του τμήματος της Λινοθήκης και τη συμβολή της στην λειτουργία τόσο του τμήματος ορόφων όσο και ολόκληρου του ξενοδοχείου. Επίσης, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την ένταξή τους στο συγκεκριμένο τμήμα.