Αυτοματισμοί

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των «Αυτοματισμών και Αυτομάτου Ελέγχου» έχουν εξασφαλίσει στις Βιομηχανίες μία σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και μείωση του κόστους παραγωγής.

Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η αυτοματοποίηση των γραμμών παραγωγής σε όλο και περισσότερους τομείς

  • καθιστά αναγκαία την συνεχή επιμόρφωση των επαγγελματιών που απασχολούνται με την εγκατάσταση, την συντήρηση και την αντιμετώπιση βλαβών των εγκαταστάσεων αυτών
  • δημιουργεί την ανάγκη να υπάρξουν στην αγορά εργασίας εργαζόμενοι με εξειδικευμένες γνώσεις και πολυδύναμες ικανότητες/δεξιότητες .

Γιατί να το επιλέξεις;

Με την εκπαίδευση «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού & Αυτόματου Ελέγχου» οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Αντιληφθούν την δομή, την λειτουργία, τα ονομαστικά μεγέθη και τις βλάβες που παρουσιάζουν τα διάφορα δομικά στοιχεία που συνθέτουν τα κυκλώματα Αυτοματισμού και Αυτομάτου Ελέγχου ανεξάρτητα από ποιο τεχνολογικό τομέα προέρχονται.
  • Να συνδέσουν τις κλασικές τεχνολογικές λύσεις του τομέα αυτού με τις σύγχρονες εξελίξεις που σήμερα εφαρμόζονται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις , όπως Προγραμματιζόμενη Λογική και Βιομηχανικά δίκτυα επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε εμπειρικούς τεχνικούς ή σε τεχνικούς οι οποίοι προέρχονται από την δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση ή από τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίρευση είτε από μεταλυκειακή κατάρτιση.