Μονώσεις

Από τα σημαντικότερα ζητήματα αναφορικά με τις ενεργειακές αποδόσεις των κτιρίων είναι οι μονώσεις κτιρίων. Γενικότερα οι Εργασίες Μόνωσης αποτελούν καθοριστικό κομμάτι των τεχνικών εργασιών για τη προστασία των κτιρίων από τις καιρικές συνθήκες, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων.

Γιατί να το επιλέξεις: 

Με την εκπαίδευση «Εργασιών Μόνωσης» οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εκτελούν εργασίες σε τοίχους, πιλοτές, δώματα, δάπεδα, στέγες και υπόγεια σε υφιστάμενα αλλά και νέα κτίρια. Επιπλέον θα εκτελούν παράλληλα  με τη θερμομόνωση και τεχνικές εργασίες παθητικής πυροπροστασίας και ηχομόνωσης.