Επεξεργασία Κειμένου (MS Office Word)

Στο μάθημα "Επεξεργασία Κειμένου" θα διδαχθείτε τις βασικές λειτουργίες ενός κειμενογράφου. Το λογισμικό που παρουσιάζεται σε αυτό το μάθημα είναι το Microsoft Office Word, ένας δημοφιλής κειμενογράφος που θα σας βοηθήσει να συντάξετε μικρά και μεγάλα κείμενα απλά και γρήγορα, να προσθέσετε μορφοποίηση, γραφικά και σύμβολα που θα κάνουν το έγγραφό σας ευπαρουσίαστο και τέλος να μπορέσετε να το εκτυπώσετε ή ακόμα και να το αποθηκεύσετε σε ηλεκτρονική μορφή στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας για μεταγενέστερη χρήση ή επεξεργασία.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από επτά (7) ενότητες:

  1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ WORD - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
  2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
  3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ & ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
  4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
  5. ΓΡΑΦΙΚΑ
  6. ΠΙΝΑΚΕΣ
  7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ