Παρουσιάσεις (MS Office PowerPoint 2019)

Στο μάθημα "Παρουσιάσεις" θα διδαχθείτε τις βασικές λειτουργίες της δημιουργίας μίας παρουσίασης. Το λογισμικό που παρουσιάζεται σε αυτό το μάθημα είναι το Microsoft Office PowerPoint. Το PowerPoint είναι ένα λογισμικό που σας επιτρέπει να δημιουργείτε υλικό, το οποίο θα παρουσιαστεί στην οθόνη του υπολογιστή ή με προβολέα στην οθόνη κάποιου συνεδριακού χώρου. Η χρήση αυτού του υλικού για τη δημοσιοποίηση μιας εργασίας, αναφοράς ή πρόταση ονομάζεται Παρουσίαση.


Το μάθημα αυτό αποτελείται από πέντε (5) ενότητες:

  1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
  2. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
  3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
  4. ΕΙΚΟΝΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
  5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ